ترموستات هاي لوله موئين

محدود کننده دو قطبی

محدود کننده دما در سرخ کن ها، اجاق های آشپزخانه و بویلرهای حرارتی و ...

کنترل گرمایش در لباسشویی و بویلرهای آب و ...

کنترل گرمایش در دستگاه های تهویه مطبوع، بویلرهای آب، سرخ کن ها و...

محدود کننده دمای آب سماورهای خانگی و بویلرهای صنعتی

کنترل دمای آب سماورهای خانگی و بویلرهای صنعتی

کنترل گرمایش در لوازم خانگی و دستگاه های تهویه مطبوع، بویلرها و ...

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است