ترموستات هاي اتاقي

ترموستات محیطی - صنعتی

با سنسور دیسکی گازی براي كولر آبی به منظور کنترل دما و صرفه جویی برق و آب

ترموستات الکترونیکی و بایمتالیک

با سنسور دیسکی گازی

ترموستات بایمتالیک

ترموستات اتاقی با سنسور دیسکی گازی

با سنسور دیسکی براي كنترل دما در فن كوئل و سيستمهاي تهويه مركزي

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است