کنترل سرمایش یخچال و فریزر و کولر اتومبیل

ترموستات دنباله دار با تنظیم خارجی

کنترل سرمایش یخچال و فریزر

تولید انواع سنسیگ المنت

ترموستات محیطی - صنعتی

محدود کننده دو قطبی

محدود کننده دما در سرخ کن ها، اجاق های آشپزخانه و بویلرهای حرارتی و ...

کنترل گرمایش در لباسشویی و بویلرهای آب و ...

کنترل گرمایش در دستگاه های تهویه مطبوع، بویلرهای آب، سرخ کن ها و...

محدود کننده دمای آب سماورهای خانگی و بویلرهای صنعتی

ترموستات دوبل مستغرق (غوطه وری) با ایمنی ثابت

ترموستات دوبل مستغرق (غوطه وری)

ترموستات غوطه وری (مستغرق) با تنظیم خارجی

محدود کننده مستغرق جهت ایمنی سیستم های حرارتی

ترموستات جداری (تماسی) با تنظیم خارجی

ترموستات مستغرق ( غوطه وری ) با تنظیم خارجی

ترموستات جداری (تماسی) با تنظیم خارجی

شیر ترموستاتیک رادیاتور مستقیم

کنترل دمای آب سماورهای خانگی و بویلرهای صنعتی

کنترل گرمایش در لوازم خانگی و دستگاه های تهویه مطبوع، بویلرها و ...

با سنسور دیسکی گازی براي كولر آبی به منظور کنترل دما و صرفه جویی برق و آب

ترموستات الکترونیکی و بایمتالیک

با سنسور دیسکی گازی

ترموستات بایمتالیک

ترموستات اتاقی با سنسور دیسکی گازی

با سنسور دیسکی براي كنترل دما در فن كوئل و سيستمهاي تهويه مركزي

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است